top of page

Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

 

LAYETTE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 

1.1 Palvelun kuvaus

 

Layette (myöhemmin ”Palvelu”) on Layette Oy:n (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”) tuottama ja ylläpitämä sovellus (App), jota voidaan käyttää Apple iOS-, Android OS-laitteissa sekä muissa laitteissa ja ympäristöissä, jotka mahdollistavat Palvelun käytön. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelua koskevasta tuesta, ylläpidosta tai huollosta. Palvelu, sen toiminta ja/tai ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden ja ympäristöjen yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista.

 

Käyttämällä Palvelua tai napsauttamalla ”Hyväksy käyttöehdot” -ruutua, käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot. Käyttäjän tulee tutustua ehtoihin huolellisesti ennen ehtojen hyväksymistä. Jos käyttäjä ei halua sitoutua näihin ehtoihin, on hän velvollinen lopettamaan Palvelun käytön välittömästi. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelua koskevia ehtoja milloin tahansa päivittämällä käyttöehdot ilman etukäteisilmoitusta. Palveluntarjoaja voi lopettaa Palvelun tuottamisen ja käyttäjän toimesta tapahtuvan Palvelun käytön milloin tahansa antamalla lopetusilmoituksen.

 

Palvelua voi käyttää rekisteröitymällä Facebookin kautta, mutta myös ilman rekisteröitymistä. Käyttäjältä edellytetään tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä.

 

1.2 Vastuunrajoitus ja vastuuvapauslauseke

 

Palvelu sisältää tietoa terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista. Käyttäjä kantaa itse vastuun Palvelun tai siinä esitettyjen tietojen käyttämisestä ja soveltamisesta. Palvelun sisältöä ei saa käyttää, jos se on ristiriidassa suhteessa neuvolan, lääkärin tai muun terveydenhoitoalan ammattilaisen antamiin ohjeisiin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen, neuvojen tai ohjeiden oikeellisuudesta eikä niiden perusteella voida esittää mitään vaatimuksia Palveluntarjoajaa kohtaan.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä, Palvelussa esitettyjen tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta, Palvelun virheellisestä toiminnasta tai toimimattomuudesta tai häiriöistä taikka millään muullakaan perusteella käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

 

Palveluntarjoaja ei anna Palvelulle tai siinä esitetyille tiedoille tai asioille takuuta. Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun soveltuvuudesta käyttäjän käyttötarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään käyttäjän laitteistolle Palvelun käytön mahdollistavan sovelluksen asennuksen tai käytön tuloksena aiheutuneista vahingoista, vaurioista tai muutoksista.

 

1.3 Immateriaalioikeudet ja lisenssi

 

Palvelun sisältöä ja ulkoasua suojaa tekijänoikeuslaki. Kaikki tiedot, materiaalit, toiminnot, visuaaliset ilmeet ja muu sisältö, jotka ovat Palvelussa, ovat tekijänoikeuksilla suojattua Palveluntarjoajan omaisuutta. 

 

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä. Palvelun ja sen kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

 

Käyttäjä ei saa kopioida tai jakaa Palvelun sisältöä taikka sen osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin. Asiakas ei saa käyttää Palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

1.4 Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja

 

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti käyttäjä- ja muiden asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

 

1.5 Oikeuspaikka ja sovellettava laki

 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja lukuun ottamatta mitään sellaista, mikä voisi johtaa jonkun muun maan lakien soveltamiseen. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Muussa tapauksessa riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa Pirkanmaan käräjäoikeuden ollessa ensi asteen tuomioistuin.

 

1.6 Kolmannen osapuolen lisenssit

Käytämme Google Analytics for Firebase pilvipalvelua sovelluksen ja kotisivujen seurantaan. Lisätietoa yksityisyydestä löytyy alla olevasta linkistä.

Lue lisää: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

 

Lisätietoja saa tarvittaessa sähköpostilla osoitteesta sampo@layettapp.com

bottom of page